Styrelse 2018-2019

Lennart Larson, ordförande – lennart.bullaren@telia.com – tel. 0703 35 03 17.
Anita Älgemon, kassör.
Inger Jansson, vice kassör.
Moa Bartmar, sekreterare.
Siv Simonsson vice sekreterare.
Ledamöter: Albin Älgemon, Karin Bartmar, Sebastian Eliasson, Stefan Simonsson
och Ulf Helgesson

Programråd: Rita G Johansson
Revisorer: Bertil Augustin och Marina Robertsson
Revisor suppleant: Camilla Långström
Valberedning: Sture Hansson och Anders Fogelmark