Styrelse 2018-2019

Lennart Larson, ordförande – lennart.bullaren@telia.com –
tel. 070-3350317,
Anita Älgemon, kassör,
Inger Jansson, vice kassör,
Moa Bartmar, sekreterare,
Siv Simonsson vice sekreterare
Ledamöter: Albin Älgemon, Karin Bartmar, Sebastian Eliasson, Stefan Simonsson
och Ulf Helgesson

Programråd: Rita G Johansson
Revisorer: Bertil Augustin och Marina Robertsson
Revisor suppleant: Camilla Långström
Valberedning: Sture Hansson och Anders Fogelmark