Styrelse 2019

Lennart Larson, ordförande – lennart.bullaren@telia.com – tel. 0703 35 03 17.
Anita Älgemon, kassör.
Inger Jansson, vice kassör.
Moa Bartmar, sekreterare.
Ledamöter: Stefan Simonsson, Karin Bartmar, Ulf Helgesson
Ersättare: Folke Andersson, Martina Larsson och Marie-Louise Svensson

Programråd: Rita G Johansson
Revisorer: Bertil Augustin och Marina Robertsson
Revisor suppleant: Camilla Långström
Valberedning: Sture Hansson, Anders Fogelmark och Bertil Gedda