Styrelse 2019

Lennart Larson, ordförande – lennart.bullaren@telia.com – tel. 0703 35 03 17.
Ulf Helgesson, vice ordförande.
Anita Älgemon, kassör.

Inger Jansson, vice kassör.
Moa Bartmar, sekreterare.
Milli Svensson, vice sekreterare.
Övriga ledamöter: Stefan Simonsson, Karin Bartmar.
Ersättare: Folke Andersson, Martina Larsson.

Programråd: Rita G Johansson
Revisorer: Bertil Augustin och Marina Robertsson
Revisor suppleant: Camilla Långström
Valberedning: Sture Hansson, Anders Fogelmark och Bertil Gedda