Välkommen till Bullaregårdens hemsida!

 Mötesplatsen för alla!

Här kan du hyra fina handikappsanpassade lokaler till ditt kalas, möte, konferens, kursverksamhet, föreningsmöten eller liknande.
Lokalerna kan anpassas efter ert behov, med plats för upp till 400 personer.

Vi har även olika aktiviteter såsom motionsdans, teater, After älg, revy
och mycket annat.

På Gång

3 mars    60- och 70 talets Svensktoppskung Carl Erik Thörn.
http://www.carlerikthorn.com
B
iljettbokning 0525-50358, bullaregarden@telia.com

19 mars Teater Panikteatern ger föreställningen 2 systrar och en begravning.
http://www.panikteatern.se
B
iiljettbokning: 0525-50358, bullaregarden@telia.com

31 mars The Mule Skinner Band In Nostalgia Show.
Biljettbokning: 0735-146747, 0705-124111

13 maj Kul på hjul. Ändrat datum p.g.a cykellopp genom Bullaren.