Om oss

Bullaregården – möjligheternas hus

Bullaregården har lösningar för de allra flesta sammankomster, som tex födelsedagskalas, bröllop, möte, konferens och kurser. Tack vare en genomtänkt planlösning finns det utrymme för de flesta tillfällen.


Miljöpolicy 

Bullaregårdens byggnadsförening.

Vi försöker i största mån värna om vår miljö både på lokal, regional och global nivå.
Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav. Vi har som mål att föreningen ständigt ska arbeta i förebyggande syfte.

Vi återvinner, komposterar och källsorterar, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
Vi har även inlämning av petburkar import som det inte är någon pant på i dagligvaruhandeln.
Uppvärmningen sker med pellets och ventilationen är välanpassad till lokalerna.
Vi använder oss av grön el.

Vi strävar efter att så mycket som möjligt använda miljömärkta produkter i verksamheten.
Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.

Vi arbetar för att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska föreningens energiförbrukning samt hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera eventuella transporter.

Vi har som ambition att följa upp föreningens faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.